Co to jest feedback?

W wielu firmach na co dzień wykorzystuje się pocztę elektroniczną, nowoczesne rozwiązania online w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy poszczególnymi działami. Dlatego warto znać zasady, jakie możemy stosować, aby komunikacja przebiegała w sposób jasny, przekazywane informacje były zrozumiałe dla drugiej strony. Z pewnością warto zwrócić uwagę na feedback, czyli odpowiedź udzieloną na zapytanie. Może być to informacja dotycząca danego projektu, który prowadzony jest w firmie, może być to także ocena pracowników, postępów w pracach. Oczywiście są do informacje, które możemy przekazać za pomocą różnych komunikatorów, poczty elektronicznej czy też telefonu komórkowego.

Sprawne zarządzanie projektem za pomocą precyzyjnych wiadomości zwrotnych

Komunikacja w firmie jest bardzo ważnym elementem, który pozwala na sprawne prowadzenie wielu działań. Często podczas prowadzenia projektu osoba, która kieruje zadaniem, będzie informowała osoby zajmujące się projektem o postępach, zmianach, oczekiwaniach wobec grupy czy też konkretnego pracownika. Warto zwrócić uwagę na sposób komunikacji, często w firmach stosuje się system ujednolicony, który pozwoli na lepszą kontrolę komunikacji, oszczędność czasu. Z pewnością komunikacja pomiędzy poszczególnymi działami, pracownikami czy też kadrą zarządzającą powinna być jasna, zwięzła i konkretna. Zatem w odpowiedzi na zapytania powinniśmy udzielać dokładnych informacji, określać nasze cele. Oczywiście należy także zwrócić uwagę na pozytywny wydźwięk komunikacyjny, możemy przykładowo pochwalić postępy w danym projekcie, dodatkowo zmotywować pracownika za pomocą wiadomości feedback.

Jaką formę powinien posiadać Feedback?

Z pewnością ważna jest zarówno treść, jak i forma komunikatu, który znajdzie się w informacji zwrotnej, czyli feedback. Należy w odpowiedzi zwracać się bezpośrednio do odbiorcy, dodatkowo powinna być to informacja dotycząca konkretnego problemu, który omawiany jest w korespondencji. Naturalnie powinien być to komunikat zrównoważony, który będzie jednoznacznie wskazywał przykładowo na problem, który należy rozwiązać w kolejnych krokach projektu. Może być to także korekta nieprawidłowych działań podjętych przez pracownika, czy też przez zespół pracowników pracujących przy danym zagadnieniu.

Zobacz również:  Jak często przeprowadza się audyt strony komercyjnej?

Feedback skupia się na problemie a nie na osobie

Feedback powinna być to informacja zwrotna, która będzie oceniała ogół działań, stosowanych metod, natomiast nie powinna ona dotyczyć osobiście danego pracownika. Powinna być to bardziej oficjalna forma, która będzie konkretną informacją na temat związany z wykonywaną pracą. W tym przypadku osobiste odniesienie się do danego pracownika może być źle odebrane, może być to także niekiedy złą motywacją, czy też będzie nieprawidłowo odebrane przez osobę, z którą się komunikujemy. Oczywiście warto zwrócić uwagę, iż lepsze skutki przyniesie feedback pozytywny, w którym możemy pochwalić dotychczasowe osiągnięcia, doceniając w ten sposób wykonaną pracę. Dzięki temu lepiej zmotywujemy pracowników, docenimy ich wkład, dzięki czemu mogą lepiej wykonywać swoje obowiązki. W przypadku jeżeli feedback ma dotyczyć korekty niewłaściwych działań, również możemy przyjąć bardziej pozytywny ton wypowiedzi, który będzie miał za zadanie wskazanie błędów jako problemów związanych z podjętymi działaniami, natomiast nie będzie odnosił się do pracowników osobiście.

Feedback powinien być precyzyjny

Odpowiednia konstrukcja wiadomości zwrotnej pomoże lepiej określić, w jaki sposób rozwiązać dany problem, możemy przedstawić także nasze oczekiwania co do sposobu rozwiązania danego problemu. Udzielając odpowiedzi na pytania warto być precyzyjnym, możemy przykładowo wypunktować nasze wymagania, oznaczyć cyframi czy też nadać im konkretne nazwy. Dzięki temu będziemy mogli ułatwić komunikację, w kolejnych wiadomościach posługując się przyjętymi nazwami. Pozwoli to sprecyzować zadania, uniknąć błędów i niejasności.

Feedback pomoże nam doprecyzować zapytania i wyeliminować błędy

W wiadomościach możemy zawrzeć także pytania, możemy zapytać czy nadesłane informacje są jasne dla odbiorcy, pomoże to w lepszym sprecyzowaniu odpowiedzi. Możemy także zapytać czy temat został wyczerpany i czy wszystkie wątpliwości, które zostały określone w zapytaniu, zostały wyjaśnione. Dzięki temu możemy uniknąć nieporozumień, warto pamiętać, iż niejasności w określeniu wymagań mogą prowadzić do nieprawidłowej realizacji projektów. Niekiedy są to problemy, które możemy wykryć dopiero w kolejnych fazach rozwoju, dlatego mogą bardzo negatywnie wpłynąć na całość. Mogą wynikać z tego opóźnienia, dlatego konkretyzacja odpowiedzi, komunikacji pomiędzy stronami, powinna być podstawą w każdej firmie.

Zobacz również:  Jak dobrać idealne frazy kluczowe dla osiągnięcia najlepszych wyników w sieci?

Zatem feedback to bardzo istotny element prowadzenia konwersacji, określania celów, nakreślania potrzeb. Należy w sposób jasny sprecyzować nasze wymagania, opinie czy też wskazówki, dzięki czemu możemy znacznie usprawnić wiele procesów zachodzących na co dzień w firmie.

 

Szukano również: feedb, feedback, feedbacka, feedbacka, feedback co to, fidbek, feedback definicja, udzielanie feedbacku, udzielanie informacji zwrotnej, informacja zwrotna feedback, negatywna informacja zwrotna, feedback for, dawaj ale nie daj się wykorzystywać, taktowny po angielsku, tyle błędów już za nami, feedback znaczenie, go zasady, wiadomość zwrotna, zdać sobie sprawę po angielsku, przykłady informacji zwrotnej, feedback informacja zwrotna, informacja zwrotna przykład, feedback czyli informacja zwrotna, taktowny co to znaczy, feedback to, feedback, feedback co to, feedback po polsku, feedback loop, feedback co to znaczy, feedback tłumacz, feedback przykłady, feedbacku, feedback synonim, feedback w pracy